Potápění Filipíny

Místo, které stojí zato navštívit

Náboženství a obyvatelé

Náboženství

Náboženství

Filipíny, dříve španělská a posléze americká kolonie, jsou jednou ze dvou převážně katolických zemí v Asii. Filipínci vyznávají křesťanství, které zde bylo zaseto Španěly. Většina Filipínců je katolíky (83 %), přesto je to země kulturně a etnicky velmi pestrá. Křesťanství bylo poprvé na Filipínách představeno v 16. století roku 1521, když ostrovy objevil Fernão de Magalhães. Protestanství poznali obyvatelé Filipín díky příchozím americkým vojákům v roce 1899. Největší náboženskou menšinou jsou muslimové vyznávající islám. Islám je na Filipínách starší než křesťanství. Muslimové žijí na ostrovech Mindanao, Ilanon, Magiundanaw, Maranaw, Tausag a Samal. Z dalších náboženství jsou zde stoupenci filipínské nezávislé církve, buddhisté a malý počet animistů.

Obyvatelé

Obyvatelé

Filipíny jsou velmi lidnatý stát, počet obyvatel je více než 89 milionů. Je zde velká hustota zalidnění - asi 300 obyvatel na kilometr čtvereční. Průměrný přírůstek obyvatel činí 2,3 % ročně, což způsobuje značný demografický problém.

Co se týče etnického složení, jsou Filipíny velmi rozmanitým státem. Národnostní složení podle jednotllivých etnik: Filipínci 96 % (kmeny: Tagalové 28 %, Cebuánci 24 %, llokánci 10 %, Visajové 9 %), Číňané 2 % a další menšiny. Více než polovina obyvatelstva (65 %) hovoří tagalštinou (domorodý jazyk). Na Filipínách dosud existuje více než 100 etnických skupin.

Filipínci jsou národem se značně klidnou povahou. Jsou velice přátelští, komunikativní, zejména vůči cizincům.