Potápění Filipíny

Místo, které stojí zato navštívit

Potápění Apo

V okolí ostrova Apo se nachází 11 velkých a nevšedních potápěčských lokalit. Některé z nich lze určitě zahrnout mezi nejhezčí potápěčská místa na světě. Je zde několik velkých stěn, příkrých nebo stupňovitých svahů a teras. Absolutně velkolepé jsou korálové zahrady s velkým množstvím různých zdravých korálů.

Cogon
Hloubka 12 až 30 m. Tato lokalita je spíše pro zkušené potápěče, jelikož zde bývá intenzivní proud. Ponor začíná na svažitém útesu, porostlém korály a houbami, který je zakončen stěnou porostlou měkkými korály. Silný proud zaručuje bohatý život, co se ryb týče. Hlavně jsou zde k vidění hejna kranasů, chňapalové a havýši. Pokud budete mít štěstí, tak potkáte želvy nebo mantu.

Olo
Hloubka 15 až 35 m. Také zde se setkáme se silnějším proudem. Při tomto ponoru si budete připadat jako v akváriu. Na začátku je svah porostlý korály, dále pokračuje stěna. Ponor je zakončen další stěnou, která je krásně barevná. Cestou potkáte různé druhy ryb a v hloubce můžete někdy spatřit i žraloka. Je to jeden z nejkrásnějších ponorů na Apo.

Coconut Point
Hloubka 12 až 30 m. Lokalita pro zkušené potápěče, jelikož je zde silný proud, který bývá i směrem vzhůru nebo dolů. Díky tomu má lokalita přezdívku "Wash Machine". A teď z té pozitivní stránky. Díky proudu je zde k vidění neuvěřitelné množství ryb a v tomto ohledu vás nikdy Coconut Point nezklame. Svažující se útes porostlý korály se mění v příkrou stěnu, která později přechází v zajímavé skalní formace. Polovinu ponoru se budete vznášet nad úzkým písčitým svahem a menší stěnou, které se přezdívá "Tarzan". Potkáte zde různé druhy kranasů, barakudy, tuňáky, netopýrníky a kanice tukula. Na této lokalitě byl spatřen i velrybí žralok.

Rock Point West
Hloubka 12 až 30 m. První část ponoru nabízí k vidění mnoho skupin měkkých korálů, které jsou domovem pro malé rybky. Na konci ponoru je proud silnější a proto zde bývají větší hejna ryb, která se v něm prohánějí. Uvidíte zde kranase modroploutvé, chňapaly, ropušnice, kanice, murénu bělookou, netopýrníky, nahožábré plže a želvy.

Rock Point East
Hloubka 12 až 40 m. Jedná se o útes, který začíná na jihovýchodním cípu ostrova Apo a pokračuje dál směrem na volné moře. Vliv proudů z otevřeného moře má na svědomí dostatek ryb. Jsou zde občas k vidění velké ryby a predátoři (malý žralok bělocípý). Příkrá stěna přechází v plato na cípu útesu. Pokud to proud dovolí, lze pokračovat západní stranou útesu a nebo se vrátit zpět podél východní strany. Přijdou si zde na své fotografové v režimu makro. Spousta malých živočichů (hlavně nahožábrých plžů) se skrývá v krásných měkkých a tvrdých korálech. Dále zde uvidíte ostence, klipky, kranasy a kanice tukula.

Marine Sanctuary
Hloubka 5 až 40 m. Této lokalitě se také přezdívá "Clown Fish City". Je zde zakázán rybolov a počet potápěčů je omezen na 15 denně. Tento vysoký stupeň ochrany pomáhá zdejším rybám k rychlé regeneraci. Ponor začíná podél příkré stěny se spoustou kaveren. Mělké plato je pokryto různými korály a je domovem pro tzv. klauní městečko. Je porostlé sasankami, kde žijí snad stovky klaunů. Také zde potkáte ropušnice, murény, velké kranasy, bodloky, klipky a nahožábré plže.